Piața opțiunilor este subdivizată în


După examinarea preliminară a notificării, Comisia a concluzionat că tranzacția dă naștere la îndoieli semnificative cu privire la compatibilitatea sa cu piața internă, în special în ceea ce privește piața tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și a serviciilor de compensare, piața serviciilor de negociere de acțiuni în numerar și a serviciilor posttranzacționare.

Prin urmare, la 4 august Comisia a adoptat o decizie de inițiere a procedurilor în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul privind concentrările economice   3. Părțile au răspuns la comunicarea privind obiecțiunile la 24 octombrie La solicitarea părților care au efectuat notificarea, a avut loc o audiere la 27 și 28 octombrie   4. Douăzeci și trei de părți terțe interesate au fost admise la proceduri, iar zece dintre acestea au participat la audiere.

cel mai bun centru de tranzacționare conform recenziilor modalitate rapidă de a câștiga bani acasă

Pentru a soluționa problemele de concurență identificate în comunicarea privind obiecțiunile, părțile care au efectuat notificarea și-au prezentat angajamentele inițiale la 17 noiembrierevizuindu-le ulterior la 21 noiembrie   5. La 22 noiembrieComisia a lansat un test de piață cu privire la angajamentele din 21 noiembrie La 12 decembriea fost prezentat un nou set de angajamente, o versiune revizuită a acestora fiind prezentată la 13 decembrie   6.

La 14 decembrieComisia a lansat un test de piață cu privire la angajamentele din 13 decembrie Comisia a constatat că tranzacția ar fi condus la crearea celei mai mari burse de valori din lume în ceea ce privește veniturile, reunind bursele aflate în prezent pe al doilea și al treilea loc, și ar fi constituit o concentrare creatoare de monopol pe o serie de piețe. DB este o corporație germană cotată la bursă, integrată vertical în toate aspectele piețelor la vedere și ale piețelor de instrumente financiare derivate.

Prin urmare, activitățile sale includ admiterea la listare contra numerar, negocierea de acțiuni în numerar și compensarea în numerar, tranzacții cu instrumente financiare derivate și servicii de compensare a instrumentelor financiare derivate prin filiala sa Eurexservicii posttranzacționare în numerar, și anume, decontare și custodie, administrarea garanțiilor reale, servicii de informare și date de piață.

În urma unei ample analize a pieței, precum și piața opțiunilor este subdivizată în baza unei evaluări atente și imparțiale a tuturor dovezilor disponibile, Comisia a constatat că: — tranzacția nu ar ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe mai multe piețe, care nu vor fi luate în discuție în continuare: i servicii de listare în numerar, servicii de negociere de acțiuni în numerar și servicii posttranzacționare   7 ; ii date de piață   8 ; iii servicii de informare și soluții tehnologice   9 ; iv administrarea garanțiilor reale   10 ; — tranzacția ar ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe mai multe piețe de tranzacționare și compensare a instrumentelor financiare derivate.

În continuare este prezentat un rezumat al deciziei în ceea ce privește următoarele puncte: definirea pieței de instrumente financiare derivate, evaluarea concurențială, creșteri ale eficienței și măsuri reparatorii. Eurex și Liffe controlează burse care permit utilizatorilor de instrumente financiare derivate să tranzacționeze anumite contracte pe instrumente derivate și să le compenseze.

Republica Franceza este cel mai vechi stat constituit in jurul unui domeniu regal. Istoria sa este una spectaculoasa, plina mister si incant Suprafata totala a Frantei metropolitane este de Din punct de vedere administrativ, Republica Franceza este impartita in 26 de regiuni, la randul lor subdivizate in de departamente si 5 colectivitati de peste mari. Primele urme ale prezentei umane pe acest teritoriu dateaza inca de acum 1.

Instrumentele financiare derivate sunt contracte financiare a căror valoare este derivată dintr-un activ suport și care permit transferul riscurilor de la un agent economic la altul   Contractele pe instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă sunt concepute, introduse și reglementate de bursele de instrumente financiare derivate care le-au creat. Fiecare categorie de contracte are propriile specificații și procese de livrare, pe care bursa le stabilește și le supraveghează pentru a fi cât mai bine adaptate preferințelor clienților   Contractele pe instrumente financiare derivate care au succes devin foarte lichide, ajungându-se la tranzacționarea câtorva milioane de contracte pe zi   Tranzacționarea contractelor pe instrumente financiare derivate constă în corelarea cumpărătorilor cu vânzătorii, și anume, reunirea a două părți care doresc să adopte poziții opuse în cadrul aceluiași contract.

Corelarea între cumpărători și vânzători poate fi bilaterală sau multilaterală. Corelarea bilaterală reprezintă tranzacția în care cotarea prețurilor și executarea sunt efectuate între două cum puteți câștiga mai mulți bani fără internet astfel încât alți participanți de pe piață nu observă tranzacția respectivă. În cazul corelării multilaterale, participanții de pe piață pot observa cotațiile de preț și tranzacțiile efectuate de către persoane pe piață.

Corelarea multilaterală a cumpărătorilor și vânzătorilor de instrumente financiare derivate este efectuată fie la bursă, fie pe anumite platforme de tranzacționare extrabursiere controlate de agenți de bursă, în ceea ce privește contractele pe instrumente financiare derivate extrabursiere   Cu privire la definiția pieței instrumentelor financiare derivate, părțile care au efectuat notificarea au susținut că piața relevantă în cazul de față este o piață globală unică pentru transferul riscului care cuprinde comerțul cu o gamă largă de instrumente financiare derivate, indiferent de activul suport, atât pe piețele bursiere, cât și extrabursier.

Acestea au susținut că toate instrumentele financiare derivate îndeplinesc aceleași funcții și că cererea pe piață este reprezentată de o comunitate internațională formată din instituții financiare foarte sofisticate. Din perspectiva ofertei, ar exista o convergență tot mai mare în ceea ce privește funcționalitatea instrumentelor financiare derivate care sunt disponibile pe piețele bursiere și extrabursiere și mecanismele comerciale respective.

De asemenea, părțile care au efectuat notificarea au susținut că actuala convergență în materie piața opțiunilor este subdivizată în reglementare între mediul bursier și cel extrabursier ar putea să uniformizeze într-o măsură și mai mare aceste medii   Decizia concluzionează că piața instrumentelor financiare derivate în clasele de active în care părțile care au efectuat notificarea se suprapun ar trebui să fie mai întâi subdivizată în funcție de mediul de execuție — și anume, în instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă și instrumente financiare derivate extrabursiere   Instrumentele financiare derivate tranzacționate la bursă sunt mai degrabă complementare decât substituibile instrumentelor financiare derivate extrabursiere.

În timp ce instrumentele financiare derivate extrabursiere sunt utilizate pentru a furniza o acoperire perfectă pentru orice risc, cele tranzacționate la bursă sunt utilizate atât pentru ocuparea unor poziții, cât și pentru acoperirea imperfectă a riscurilor pe termen scurt, până la identificarea unei acoperiri perfecte   În timp ce bursele concurează, de asemenea, pentru a câștiga noi afaceri prin captarea unor contracte care, în prezent, sunt negociate în mediul extrabursier, Comisia a considerat în decizie că dovezile nu arată substituirea dintre câștigurile pe internet cu retragerea vmz financiare derivate tranzacționate la bursă și cele extrabursiere, ci indică mai piața opțiunilor este subdivizată în dezvoltarea naturală unidirecțională prin care contractele extrabursiere, pe măsură ce devin suficient de standardizate, tind să migreze către bursele reglementate, în care se dezvoltă în cele din urmă lichiditatea acestor contracte.

Prin urmare, Comisia a concluzionat că, în ceea ce privește clasele de active vizate de decizie, tranzacționarea instrumentelor financiare derivate extrabursiere nu creează o presiune concurențială pentru instrumentele derivate tranzacționate la bursă și nici nu poate fi înlocuită cu acestea   În plus, faptul că trecerea de la instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă la instrumente financiare derivate extrabursiere nu este un fenomen observabil cu excepția trecerii marginale către instrumente derivate similare celor tranzacționate la bursă pentru anumiți clienți este, de asemenea, în concordanță cu faptul că instrumentele financiare derivate cotate, în special cele tranzacționate în registrele de ordine bursiere, nu sunt, în general, adecvate pentru a fi tranzacționate în afara mediului bursier   În acest context, în decizie se constată că există o categorie de utilizatori de instrumente derivate care, din cauza structurii lor operaționale, a preferințelor în materie de gestionare a riscurilor, din rațiuni contabile sau din cauza diverselor reglementări, nu pot deține în portofoliile lor decât instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă ori nu își pot asigura portofoliile împotriva riscurilor decât prin astfel de instrumente.

Această categorie de clienți include micii investitorii, precum și unii participanți pe piețele instituționale, care nu tranzacționează instrumente derivate extrabursiere nici chiar prin intermediul unui broker.

De asemenea, în decizie se concluzionează că, inclusiv pentru clienții care utilizează atât instrumente derivate tranzacționate la bursă, cât și instrumente derivate extrabursiere, capacitatea de a înlocui în mod direct instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă cu cele extrabursiere ar fi, în cel mai bun caz, limitată la instrumente similare celor tranzacționate la bursă   23 contracte care oferă o expunere economică similară cu a contractelor pe instrumente derivate tranzacționate la bursă, dar care sunt tranzacționate bilateral, în afara burselor, și care nu sunt compensate de o contrapartidă centrală   Astfel de contracte reprezintă o mică proporție din toate contractele disponibile piața opțiunilor este subdivizată în mediul extrabursier și sunt concepute, în principal, pentru și de către băncile mari pe piața interbroker.

Meniu de navigare

Majoritatea produselor extrabursiere sunt adaptate unor nevoi ale clienților, altele decât cele legate de instrumentele financiare derivate tranzacționate la bursă, în special nevoii de a se realiza o acoperire perfectă personalizată, care nu este posibilă cu un contract pe instrumente derivate tranzacționate la bursă   Decizia a concluzionat că se poate lăsa deschisă întrebarea dacă instrumentele similare celor tranzacționate la bursă aparțin aceleiași piețe ca și instrumentele derivate tranzacționate la bursă în registrul central de ordine, întrucât evaluarea concurențială rămâne aceeași, indiferent dacă instrumentele alegeți opțiunea binară sunt sau nu incluse   Decizia concluzionează că, pentru majoritatea utilizatorilor de instrumente derivate, cererea de tranzacționare de instrumente derivate este specifică unei anumite clase de active și nu poate fi substituită de tranzacții dintr-o altă clasă de active.

Din motive de acoperire a riscurilor, utilizatorii de instrumente financiare derivate urmăresc să se protejeze împotriva unui risc specific legat de pozițiile lor în ceea ce privește un anumit activ și, atunci când utilizează instrumente financiare derivate în scopul unor investiții cu efect de levier, acestea sunt, în mod similar, sensibile la tipul de activ   Părțile care au efectuat notificarea oferă, în principal, contracte pe instrumente financiare derivate pentru următoarele active-suport: ratele europene ale dobânzii, care pot fi subdivizate în ratele dobânzii pe termen lung sau ratele pieței de capital și ratele dobânzii pe termen scurt sau ratele pieței monetare; acțiuni individuale europene care pot fi subdivizate în piața opțiunilor este subdivizată în în funcție de activul suport; indici pe acțiuni europeni la nivel paneuropean și la nivel național   Decizia concluzionează că instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii, în valute diferite, pe termen scurt sau lung, nu sunt în general substituibile, deoarece sunt legate intrinsec de valuta pe care se bazează activul suport   Decizia a lăsat deschisă definirea exactă a pieței în cazul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii cotate la bursă și subdivizarea acesteia în instrumente financiare derivate pe rata dobânzii pe termen piața opțiunilor este subdivizată în și lung, întrucât tranzacția ar fi eliminat cel mai apropiat concurent real și potențial în cadrul tuturor definițiilor posibile ale piețelor   În ceea ce privește instrumentele derivate bazate pe acțiuni individuale europene, recunoscând că, din perspectiva cererii, nu există nicio substituire între piața opțiunilor este subdivizată în derivate bazate pe diferite capitaluri proprii de acțiuni   31decizia constată că agenții comerciali nu doar cumpără o dată un contract de instrumente financiare derivate pe acțiuni individuale, ci, de regulă, pun în aplicare strategii de tranzacționare mai largi   În ceea ce privește instrumentele financiare derivate pe indici bursieri, decizia concluzionează că, din punctul de vedere al cererii, indicii individuali nu sunt substituibili, întrucât oferă diferite expuneri   Din perspectiva ofertei, de regulă indicii sunt protejați prin drepturi de proprietate intelectuală și nu pot fi folosiți în mod liber.

vreau să lucrez pe internet pentru a câștiga bani cum se face un bot de tranzacționare

Prin urmare, există piețe relevante distincte ale produselor pentru tranzacționarea și compensarea fiecărei familii de indici bursieri a părților care au efectuat notificarea. Cu toate acestea, în decizie se concluzionează că părțile care au efectuat notificarea concurează în ceea ce privește inovarea în domeniul noilor produse europene bazate pe indici atât la nivel național, cât și la nivel paneuropean   Decizia concluzionează că swapurile constituie o categorie aparte datorită caracteristicilor lor diferite adaptate pentru o anumită datăutilizării lor diferite nu sunt tranzacționate pentru o perioadă mai mică de 2 ani și mediului în care sunt tranzacționate numai extrabursier.

Applications Linguee

Într-adevăr, având în vedere dimensiunea redusă a segmentului instrumentelor similare instrumentelor derivate tranzacționate la bursă, poate fi lăsată deschisă întrebarea dacă, pentru această categorie de clienți, instrumentele derivate tranzacționate la bursă în registrul central de ordine și instrumentele similare acestora aparțin aceleiași piețe, întrucât evaluarea concurențială rămâne aceeași indiferent dacă, pentru respectiva categorie de clienți, instrumentele similare instrumentelor derivate tranzacționate la bursă sunt incluse în piața relevantă a produselor   38   În ceea ce privește piața geografică, decizia concluzionează că, indiferent de faptul dacă dimensiunea geografică a pieței pentru fiecare dintre piețele relevante de produse descrise anterior este stabilită ca fiind mondială sau limitată la SEE, tranzacția propusă va ridica obstacole în calea concurenței efective în cadrul ambelor definiții alternative ale piețelor.

Acest lucru are drept cauză faptul că, în timp ce, din perspectiva cererii, clienții se află în lumea întreagă, din perspectiva ofertei, numai Eurex și Liffe și, într-o măsură mai puțin limitată, alte câteva burse europene oferă contracte pe instrumente derivate bazate pe active suport europene în domeniile în care există o suprapunere a părților care au efectuat notificarea   Există un grad semnificativ de suprapunere între părți în ceea ce privește contractele pe acțiuni individuale din Belgia, Franța, Austria, Finlanda, Germania, Italia, Portugalia, Elveția și Regatul Unit   Parametrii generali ai concurenței în tranzacționarea și compensarea instrumentelor financiare derivate Costul total de tranzacționare este compus din mai multe elemente: i taxe bursiere și de compensare și costuri legate de garanțiile reale componentă directă ; ii marja de licitație realizată și orice impact asupra pieței componentă indirectă.

Cel din urmă element este, de regulă, de câteva ori mai mare decât primul. Bursele concurează nu numai în funcție piața opțiunilor este subdivizată în componenta directă a costului de tranzacționare, ci și prin stimulente menite să reducă componenta indirectă. Onorariile principale sunt completate, de la caz la caz, cu reduceri pentru membrii individuali.

margin bot binance ratingul roboților de tranzacționare 2022

În general, concurența conduce la scăderea taxelor, la politici mai eficiente în materie de garanții reale și la un grad mai ridicat de lichiditate   Pe lângă concurența directă privind contractele contate   44bursele concurează pentru a introduce produse noi, care să fie atractive pentru utilizatorii lor existenți. Acest tip de concurență ține seama de faptul că un contract reușit ar putea să capteze cea mai mare parte sau toate lichiditățile pentru mult timp   Bursele concurează, de asemenea, în ceea ce privește performanța sistemului și funcționalitățile de tranzacționare, precum și în ceea ce privește structura proceselor și a pieței.

ce sunt bitcoinele și cum să le câștigi strategii video pentru opțiuni turbo

Deși inovarea în aceste domenii este parțial determinată de cererea din partea clienților, aceasta reprezintă, de asemenea, în parte, rezultatul unor rivalități concurențiale și al riscului ca, astfel cum s-a întâmplat în cazul contractului Bund, lichiditățile să migreze în cazul în care o bursă rămâne în urmă față de concurenții săi   Concurența dintre Eurex și Liffe ia forma unei concurențe efective și potențiale pentru introducerea de produse noi sau îmbunătățite   Concurența potențială constituie o forță disciplinară semnificativă între părți, care reprezintă, una pentru cealaltă, concurentul cel mai apropiat având în vedere dimensiunea și ansamblul marjelor, membrii și know-how-ul acestora.

Acest fapt, ilustrat de o serie de cazuri de concurență efectivă și planificate din trecut, care au avut un efect real semnificativ piața opțiunilor este subdivizată în taxelor, este valabil în permanență.

Existența unor cote de piață efective chiar dacă sunt reduse pentru anumite produse din partea concurentului subliniază și mai mult natura existențială a acestei amenințări la adresa concurenței. Această strânsă relație concurențială unică, ilustrată pe larg de documentele interne și confirmată de clienți și concurenți, ar fi fost eliminată de tranzacție   Faptul că, inițial, pot apărea idei noi pe piața extrabursieră, nu înseamnă că nu există concurență între părți în ceea ce privește standardizarea acestor contracte și crearea de lichidități la bursă.

Dimpotrivă, acestea investesc sume semnificative în inovare și, în pofida numeroaselor obstacole în calea succesului, există un flux constant de produse noi de ambele părți. În plus, chiar dacă, din punct de vedere cantitativ, inovarea ar continua la același nivel, condițiile comerciale în care astfel de inovații au fost realizate și au rămas la dispoziția pieței ar fi fost afectată în mod negativ de către tranzacție   În ceea ce privește tehnologia, experiența pe piețele de numerar de la intrarea în vigoare a Directivei privind piețele instrumentelor financiare a arătat că rata inovării este stimulată în mod semnificativ de către concurență.

unde puteți învăța să câștigați din opțiunile binare câștigăm pe internet

Chiar piața opțiunilor este subdivizată în opțiunilor este subdivizată în suprapunerile directe între părți în domeniul instrumentelor derivate europene pe rata dobânzii europene sunt în prezent limitate, dar în niciun caz neglijabile, decizia concluzionează că Eurex și Liffe sunt cei mai apropiați concurenți potențiali în acest domeniu. Eurex și Liffe au fost opțiuni gamma într-o luptă pentru stabilirea unității de referință Euribor timp de mai mult de un an în momentul introducerii monedei euro.

Eurex și Liffe sunt singurele burse care au un ansamblu de marje semnificativ în acest contract. Lansarea Euribor recentă din partea CME nu a determinat aproape nicio tranzacție.

Ansamblul de marje al CME în ceea ce privește instrumentele derivate bazate pe rata dobânzii pe termen scurt exprimate în euro este nesemnificativ și în niciun caz nu poate fi egal cu cel deținut de Liffe și chiar de Eurex. Această evoluție a reprezentat un răspuns la nemulțumirile utilizatorilor față de condițiile oferite de Liffe.

  1. a gazelor de ardere - Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek
  2. a gazelor de ardere - Traduction française – Linguee
  3. Euro - Wikipedia

Pe lângă faptul că reprezintă un episod de concurență reală, acesta subliniază amenințarea concurenței potențiale exercitată reciproc de Eurex și Liffe. Liffe a fost obligată să își reducă taxele în consecință. În ceea ce privește pachetele și grupările Euribor, decizia a constatat că acestea concurează cu ratele germane pentru doi ani și cinci ani pentru anumiți utilizatori, și anume, cei expuși la ratele comerciale ale dobânzii pe termen lung, pentru care acestea reprezintă o mai bună acoperire, însă mai puțin lichidă   Oferta DB constrânge NYX în mod direct în acest domeniu, chiar dacă reversul este posibil să nu se aplice.

Care sunt efectele COVID-19 pe piata imobiliara din Romania?

Decizia descrie eforturile Liffe de a intra în spațiul ratingului suveran german atât în mod direct, prin contracte echivalente, cât și indirect, prin contracte similare   În mod similar, aceasta arată eforturile depuse de Eurex în legătură cu ratele dobânzii din Regatul Unit, acolo unde Liffe deține monopolul în prezent   Nu există în prezent și în viitorul apropiat nicio amenințare reală pentru francizele părților din partea niciunui alt concurent.

Încercările clienților de a sponsoriza o nouă platformă de tranzacționare a ratei dobânzii — Proiectul Rainbow — au fost contracarate atunci când Liffe a luat măsuri pentru a preveni fungibilitatea   54 și decalarea marjelor   55 pentru pozițiile tranzacționate pe propria platformă.

De asemenea, părțile reprezintă una pentru cealaltă cel mai apropiat concurent în ceea ce privește inovarea în domeniul instrumentelor derivate europene bazate pe rata dobânzii.

Afișați pe hartă

În acest domeniu, Eurex și Liffe au activități economice de dimensiuni similare și concurează direct într-o măsură semnificativă. În plus, instrumentele similare Eurex pot fi compensate în cadrul Liffe. Peste un sfert din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate franceze se desfășoară în cadrul Eurex.

cum să câștigi bani pentru traiul tău cum să faci bani la pensionare

Pentru o serie de acțiuni, majoritatea tranzacțiilor se desfășoară în afara pieței interne. Chiar și pe anumite piețe din afara piețelor lor interne de origine, părțile au atins cote de piață semnificative în detrimentul concurenților dominanți tradiționali existenți. În ceea ce privește capitalurile proprii spaniole majore, lichiditatea este împărțită între Eurex și Liffe, bursa națională MEFF aflându-se pe al doilea sau al treilea loc. Decizia concluzionează că este probabil ca, din cauza efectului gravitațional al piața opțiunilor este subdivizată în său de marje extins, entitatea rezultată în urma concentrării să fi fost în măsură să elimine treptat concurenții dominanți tradiționali și să realizeze un monopol pe toate piețele europene, nu numai pe piețele sale interne inclusiv pe unele piețe cum ar fi Danemarca, unde numai Liffe funcționează în prezent.

Acest lucru ar elimina o concurență importantă în ceea ce privește taxele. Având în vedere poziția dominantă de piață a entității rezultate în urma concentrării, a fortiori, nu ar fi existat nicio perspectivă de intrare nouă semnificativă pe piață pentru a limita taxele.

Concurența între părți: indici bursieri   57 Concurența între părți în ceea ce privește instrumentele financiare derivate europene pe indici bursieri se referă numai la inovare.

Tranzacția ar putea avea un impact negativ asupra inovării atât pentru Eurex și Liffe, cât și pentru părțile terțe, cu efecte secundare asupra pieței aferente de certificare a indicilor.

Perspectiva unor inovații semnificative aduse de către terți, de exemplu tentativa Chi-X în combinație cu indicii Russell, ar fi, de asemenea, eliminată. Obstacolele în calea intrării pe piață și a extinderii   58 Potențialii nou-veniți pe piețele de instrumente derivate tranzacționate la bursă, bazate pe active suport europene, se confruntă cu obstacole semnificative la intrare, având în vedere importanța lichidităților și a dobânzilor deschise și beneficiile aferente în materie de compensare și de marjă încrucișată   Aceasta are drept cauză, în special, caracteristicile piețelor de instrumente financiare derivate, în care posibilitățile de compensare și de stabilire a marjelor joacă un rol mult mai important decât pe piețele de numerar.

Linguee Apps

Întradevăr, riscul de contrapartidă este gestionat pentru o perioadă de timp mult mai mare decât pentru piețele de numerar, în cazul cărora decontarea are loc în termen bitcoin atm în riga câteva zile de tranzacționare și, prin urmare, plasarea unei garanții reale de către utilizatori pe piețele instrumentelor derivate poate fi semnificativă   De asemenea, posibilitatea concurenților de a oferi instrumente financiare derivate pe indici bursieri și, prin urmare, de a se afirma în domeniul produselor înrudite din cadrul instrumentelor financiare derivate pe titluri de capital individuale este, la rândul său, limitată, dat fiind că produsele legate de indicele de referință sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală.

Obstacolul în calea intrării pe piața instrumentelor derivate pe titluri de capital individuale rezultată din punerea în comun a ratei deschise a dobânzii și a lichidității pentru produsele legate de indice — care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală — nu se referă numai la posibile compensări ale marjei cu instrumentele financiare derivate conexe pe indici bursieri, ci și la dorința anumitor participanți la piață de a tranzacționa împreună indicele și unele dintre componentele instrumentelor derivate subiacente precum și indicele și capitalul component în numerar.

Prin urmare, decizia a concluzionat că este puțin probabil să fi avut loc vreo intrare pe piață oportună și suficientă după concentrare pe oricare dintre piețele piața opțiunilor este subdivizată în, pentru a atenua efectele anticoncurențiale ale tranzacției.

Inexistența unei puteri de cumpărare compensatorii   61 În cursul procedurii administrative, DB și NYX au susținut că marile bănci de investiții au o putere de cumpărare semnificativă, care ar împiedica entitățile care fac obiectul concentrării să mărească taxele ulterior concentrării. Părțile au susținut, în special, că marile bănci de investiții s-ar putea uni pentru a sponsoriza o intrare pe piață reușită, având în vedere faptul că acestea ar controla fluxul de ordine.

Cu toate acestea, nu există exemple anterioare de acest tip pe piețele relevante, în pofida câtorva încercări, care au eșuat. În plus, o astfel de încercare este neverosimilă deoarece, printre altele, ar trebui să implice un număr foarte mare de actori.

Olympia Tower Office Building

Decizia concluzionează că, în măsura în care există o constrângere în prezent, aceasta ar fi rezultatul rivalității dintre părți și al amenințării privind migrarea clienților de la o întreprindere la cealaltă. În consecință, această constrângere ar fi fost eliminată în urma concentrării. Concluzii privind concurența dintre părți în procesul de tranzacționare și compensare a instrumentelor derivate tranzacționate la bursă În fiecare caz, având în vedere obstacolele semnificative în calea intrării și extinderii și inexistența puterii de cumpărare compensatorii, tranzacția ar fi generat o denaturare semnificativă a concurenței efective prin eliminarea: — concurenței existente, a concurenței potențiale și a constrângerii concurențiale importante pe care Eurex și Liffe o exercită în prezent și în mod exclusiv una asupra celeilalte, fiind cei mai apropiați concurenți, în ceea ce privește serviciile de piața opțiunilor este subdivizată în și compensare pe fiecare dintre piețele menționate mai sus; — concurenței dintre Eurex și Liffe în ceea ce privește inovarea în materie de produse, în cadrul fiecăreia dintre piețele de produse menționate, pentru acestea care sunt cei mai apropiați concurenți; — concurenței dintre Eurex și Liffe în ceea ce privește tehnologia, procesele, serviciile și structura pieței.

Părțile care au efectuat notificarea au susținut că tranzacția ar fi în beneficiul utilizatorilor burselor lor de numerar și de instrumente financiare derivate deoarece conduce la creșteri semnificative ale eficienței. Acestea au afirmat că utilizatorii ar asista la scăderea costurilor de operare pe aceste platforme, ar fi nevoiți să depună mai puține garanții pentru compensarea tranzacțiilor și vor beneficia de un grad mai ridicat de lichiditate și, prin urmare, de costuri de tranzacționare implicit mai mici.

Părțile care au efectuat notificarea au susținut că efectele tranzacției asupra lichidității s-ar extinde în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor din întreaga economie. Acestea au susținut că i întreprinderile ar beneficia de o reducere a costurilor de capital, ii guvernele ar fi în măsură să se finanțeze mai ieftin, ceea ce ar elibera resurse atât pentru investițiile publice, cât și pentru cele private, și iii consumatorii ar beneficia de un grad sporit de ocupare a forței de muncă, inovare și creștere economică.

Având în vedere cvasimonopolul rezultat din tranzacție pe o serie de piețe relevante, astfel cum au fost identificate în decizie, orice creșteri ale eficienței, chiar dacă s-ar dovedi verificabile, specifice concentrării și susceptibile să aducă beneficii consumatorilor, ar trebui să fie deosebit de importante pentru a împiedica obstacolul semnificativ în calea concurenței efective prezentat anterior, inclusiv pierderea concurenței reale și potențiale și dispariția concurenței în domeniul inovării   Pe baza dovezilor înaintate de părțile care au efectuat notificarea, decizia a concluzionat că i creșterile eficienței susținute de părțile care au efectuat notificarea în domeniul tehnologiei informațiilor și al costurilor de acces ale utilizatorilor nu erau verificabile   65ii este posibil ca unele creșteri să se răsfrângă asupra clienților cu privire la creșterea posibilităților de stabilire a marjelor încrucișate, care s-ar traduce, prin urmare, în reducerea garanțiilor reale.

Cu toate acestea, Comisia a constatat că unele dintre aceste creșteri în eficiență ar putea fi atinse prin mijloace mai puțin anticoncurențiale și că este posibil să existe consecințe asupra clienților, deși amploarea unor astfel de consecințe nu ar putea fi stabilit   66iii impactul susținut în ceea ce privește lichiditatea în piața opțiunilor este subdivizată în burselor integrate de numerar nu a fost verificabil și iv impactul susținut al integrării platformelor de tranzacționare a instrumentelor financiare derivate ale părților în ceea ce privește lichiditatea nu a fost verificabil   Chiar dacă aceste efecte asupra lichidității ar fi fost verificabile, ar fi existat unele consecințe asupra clienților, însă amploarea lor nu a putut fi stabilită pe baza datelor disponibile   De asemenea, Comisia a considerat că, în cazul de față, creșterile piața opțiunilor este subdivizată în la nivelul întregii economii nu au fost verificabile   69 și a susținut că este puțin probabil ca economiile de costuri fixe să se fi răsfrânt asupra clienților   Pentru a soluționa problemele de concurență identificate de Comisie, părțile care au efectuat notificarea au prezentat două seturi de măsuri reparatorii, primul la 17 noiembrie și, după rezultatul negativ înregistrat la testul de piață al primului set, un al doilea set la 14 decembrie Ambele seturi au inclus un angajament de cesionare în domeniul instrumentelor financiare derivate pe titluri de capital individuale piața opțiunilor este subdivizată în o măsură reparatorie privind accesul noilor instrumente derivate pe rata dobânzii și pe indicii bursieri.

În plus, al doilea set de măsuri reparatorii include un angajament de acordare a licențelor pentru software piața opțiunilor este subdivizată în tranzacționarea instrumentelor derivate noi și existente bazate pe rata dobânzii.

Comisia a analizat adecvarea pachetului de angajamente prezentate la 14 decembrie pentru a remedia toate problemele de concurență identificate în decizie. În acest scop, Comisia a analizat caracterul adecvat al domeniului de aplicare a angajamentelor propuse, probabilitatea unei intrări pe piață suficiente și oportune pe baza angajamentelor propuse, precum și eficacitatea lor potențială în practică.

Comisia a constatat că angajamentele nu pot elimina problemele de concurență identificate. Decizia a concluzionat că tranzacția ar ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia în sensul articolului 2 alineatul 3 din Regulamentul privind concentrările economice.

Aceasta se datorează faptului că tranzacția ar conduce la crearea unei poziții dominante sau de cvasimonopol și la eliminarea celui mai apropiat concurent piața opțiunilor este subdivizată în și potențial în ceea ce privește produsele legate de instrumentele financiare derivate pe titluri de capital tranzacționate la bursă și de instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii tranzacționate la bursă inclusiv concurența în ceea ce privește inovarea produselor și în ceea ce privește noile instrumente financiare derivate europene pe indici bursieri.

În acest context, în prima etapă, Comisia a trimis peste de cereri detaliate de informații, în temeiul articolului 11 din Regulamentul privind concentrările economice, și a primit aproape de răspunsuri, iar în cea de-a doua etapă, s-au trimis peste de chestionare și s-au primit peste de răspunsuri. De asemenea, Comisia a organizat peste 20 de reuniuni și teleconferințe cu o serie de clienți și concurenți și a analizat o parte însemnată din documentele interne anterioare concentrării ale părților care au efectuat notificarea.

A se vedea, de exemplu, considerentul 23 din decizie. Testul de piață a fost lansat la 14 decembrie