Platforma de organizare a investițiilor


Sfarsitul primului paragraf Proiectul are o perioadă de implementare de 11 luni și se va încheia la 31 august Valoarea acestuia este de 65 mii euro. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, presa și ONG-uri care au obiect de activitate în domeniul problematicii comunităților rome.

lucrați de la casa lodi

Obiectivul acestui proiect este acela de a facilita și consolida platforma de organizare a investițiilor între autoritățile locale și cele naționale, comunitățile de romi și membrii comunității rome, precum și consolidarea relațiilor de colaborare dintre aceștia. Proiectul se adresează comunităților de romi, ONG-urilor și reprezentanților autorităților naționale, locale și regionale, aceștia reprezentând beneficiarii direcți ai proiectului.

strategia mea de a lucra la opțiuni

Beneficiarii proiectului vor fi comunitățile de romi, ONG-urile și reprezentanții autorităților naționale, locale și regionale după cum urmează: — persoane care provin din comunitățile de romi, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților locale și nationale beneficiari ai workshop-urilor; — persoane care platforma de organizare a investițiilor accesa platforma de comunicare şi cooperare.

În cadrul proiectului vor fi organizate două serii de ateliere care vor avea loc în fiecare dintre cele 8 regiuni ale României, pentru a facilita, dar și consolida dialogul între autoritățile locale, comunitățile de romi și membrii comunității rome.

Atelierele vor fi susținute de formatori autorizați, cu experiență în domeniu, care, în prima serie de ateliere vor identifica nevoile comunităţilor de romi şi problemele cu care se confruntă, iar în a doua serie de ateliere vor oferi modele de intervenție adaptate nevoilor platforma de organizare a investițiilor identificate în cele patru domenii educație, sănătate, locuință și ocuparea forței de muncă urmărite de Strategia de guvernare a României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome.

avantajele opțiunilor binare